Veri Yönetiminde Kartlar Yeniden Açılıyor

Teknotel Veri Yönetiminde Kartlar Yeniden Açılıyor

Öncelikle Teknotel Telekom olarak kullanıcı verilerinin Türkiye’deki güvenilir veri merkezimiz Telehouse Istanbul’da saklandığını belirtmekle birlikte, KVKK hakkında verinin yurtdışı ile paylaşımı konusunda merak edilenleri, Bulut Bilişimin bu konudaki rolünü ele alarak sizler için derledik.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Neden İhtiyaç Duyuldu?

Kişisel veri nedir? Kısaca, Kişiyi doğrudan ve dolaylı olarak belirlenebilir kılan tüm verileri ifade etmektedir. Bir kişinin adı, soyadı, doğum tarihi ve doğum yeri gibi sadece kimliğini ortaya koyan bilgiler kişisel veri olarak nitelendirilir. Veri eşleştirme ve veri madenciliği gibi kullanıma açık çok şeritli yollar, bilişim istikametinde yeni veriler üretebilme potansiyelini hatırı sayılır bir şekilde artırmıştır. Böylelikle veri transferleri, dijital yolculuklarında hız kesmeden devam etmekte.

Milyonlarca Verinin Tabi Olacağı Rejim

Hızla yükselen dijitalleşme dönüşümünün bir sonucu olarak Türkiye’de de veri analitiği faaliyetleri oldukça artmış ve gerek özel sektörün gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının günlük işleyişinde olmazsa olmaz bir süreç haline gelmiştir. Bu doğrultuda, günlük hayatımızın tamamına dokunan milyonlarca verinin tabi olacağı rejimi belirleyen ve şirketler başta olmak üzere tüm kurumların veri işleme faaliyetleri bakımından iş yapış şeklini düzenleyecek hukuki bir altyapının oluşturulması ‘must’ hale geldi.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu ülkemizde bir ilk değil. İlk hukuki düzenleme 2004 yılında kabul edilen yeni Türk Ceza Kanunu’yla kişisel verilerin kaydedilmesi ve verilerin hukuka aykırı olarak verilmesi veya ele geçirilmesi suç olarak öngörülmüştür.

KVK Kanunu Kapsamında Kişisel Verilerin Yurtdışında Saklanması veya Yurtdışına Aktarılması

Bununla birlikte KVK Kanunu’ndan önce belirli sektörlere yönelik kısıtlamalar içeren düzenlemeler haricinde kişisel verilerin depolanmasına veya yurt dışına aktarılmasına ilişkin mevzuatımızda genel kapsamlı bir düzenleme bulunmamaktaydı.

Halihazırda KVK Kurulu tarafından kişisel verilerin aktarılabileceği güvenli ülkeler belirlenmemiş olmakla birlikte, Avrupa Birliği’nde kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuatın 20 yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olması sebebiyle Avrupa Birliği üyesi ülkelerin KVKK Kurulu tarafından güvenli ülke olarak kabul edileceği yönünde kuvvetli bir beklenti bulunmaktadır.

  KVKK ve Bulut Bilişim İlişkisi 

Teknotel Bulut Çözümleri

Şirketlerin ise kullanılacak bulut teknolojilerine ilişkin karar süreçlerinde güvenli kabul edilmeyen üçüncü ülkelerde verilerin saklanması halinde ileride karşılaşılabilecek bürokratik engelleri göz önünde bulundurması önerilmekte. Bu düzenleme özellikle kişisel verileri yurtdışında barındıran bulut bilişim hizmet sağlayıcılarını tercih eden şirketler bakımından ilerleyen süreçlerde bu kapsamda değerlendirilmek suretiyle izin şartına tabi olma riski yaratmaktadır.  Bankacılık ve elektronik ödeme sektörüne yönelik düzenlemeler bunun en önemli örneğidir. Bunun dışında son dönemde özellikle kamu sektöründe verilerin yurtiçinde tutulması bir trend olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun bir sonucu olarak özellikle kamu ile işbirliği içerisinde çalışan şirketler bakımından verilerin Türkiye’de tutulması bir avantaj haline gelmektedir. 

Ticaret/iş/kâr bermuda şeytan üçgeninde kişisel verilerin korunması ciddi bir konu. Salt olarak bakıldığında insanın kişilik haklarını korumak temel amaç.  Bu durum sonucunda ciddiyet sensörleri devreye giriyor ve bilişim teknolojilerinin sahip olduğu olanaklar, günümüzde kişisel verilerin en üst seviyede korunmasını zorunlu kılıyor.

Teknotel Telekom olarak biz de bu noktada verilerinizi  özel şifreleme yöntemleriyle saklı tutuyoruz. Ayrıca Verisign DDoS Koruma sistemi, 3G/4.5G Backup, Cloud Disaster Recovery,gibi servislerimiz ile de verilerinizin başka kişilere sızmasına ya da olası trafik kazalarında verilerinizin kaybolmasına imkan vermiyoruz. Böylelikle her türlü bilgiyi ve veriyi güvence altına alıyoruz. İmkanlarımızla da sizlere servis çeşitliliği ve katma değer sağlıyoruz.

Hizmetlerimiz için:
Hemen İletişime Geçin

Veri Yönetiminde Kartlar Yeniden Açılıyor ile Benzer Yazılar

Henüz Yorum Yok

Bir Yorum Yaz