Şimdi’nin İhtiyacı: Hybrid Cloud

Teknotel Teknotel Şimdi'nin İhtiyacı: Hybrid Cloud

Yeni organizasyonların pek çoğu bulut bilişime yönelirken, bu durum bazı firma çalışanları için aynı seviyede olmayabiliyor. Hatta cloud’un yükselişi ve dönüşümü hızla devam etmesine rağmen bazı organizasyonlar için bu konuyu masaya yatırmak tamamen imkânsız görünebilmektedir. Bazı durumlarda, mevcut sistemin karmaşık yapısı ve yönetim zorluğu sebebiyle sahip olunan tüm verilerin public (genel) cloud’a geçmesi neredeyse imkânsız bir hal alıyor. Bu durum da, uzmanlar tarafından, yakın gelecek için firmaların pek çoğu bir süre mevcut sistemlerini ve cloud’u bir arada kullanacağı şeklinde yorumlanıyor.

Firmaların dijital dönüşüme uyum sağlamak adına izleyecekleri strateji her zaman birbirinden farklıdır. Bir firmanın, hali hazırda kullandığı klasik sistemden tamamen koparak cloud computing kullanmaya başlaması ve tüm verilerini bir anda buraya aktarması yerinde bir beklenti olmayacaktır. Bazıları radikal bir değişiklik ile tek seferde bu sistemi uygulamaya başlarken, bazıları kademeli olarak bu yeniliği firmalarına adapte etmek isteyecektir. Hatta pek çoğu, geçmişten gelen ve hala kar sağladıkları ürün ve hizmetlere yönelik verileri klasik yöntemlerle korumaya devam etmek isteyecektir.

hybrid-cloud-teknotel-2-300x249 Şimdi'nin İhtiyacı: Hybrid Cloud

Kanada merkezli cloud yönetimi danışmanlığı veren Cogeco Peer 1 tarafından gerçekleştirilen BT İç Görü Araştırması’na göre, kurumsal firmaların yanı sıra artık pek çok yeni kuruluş da veri yönetimi konusunda cloud’a yöneliyor.

Anket sonuçlarına göre ölçeklendirilebilirdik ve erişebilirdik firmaları cloud çözümlerine yönlendiren öncelikli unsurların en başında gelmektedir. Ankete katılanların %50’si 2019 hedefleri arasında birden fazla cloud çözümü kullanma veya direkt olarak cloud’a geçme planları olduğunu belirtti. Ayrıca katılımcıların %66’sı cloud’a yapılan yatırımın firmalarının stratejik planları açısından “çok önemli” olduğunu ifade etti. Daha önce gerçekleştirilen araştırmalar ise beklenenden daha büyük yatırım miktarlarının cloud computinge aktarılacağı yönünde bir eğilim olduğunu göstermektedir.

“Firmaların %90’ı 2020’ye kadar Hybrid Cloud’a Geçmiş Olacak”

Gartner’ın 2017’de gerçekleştirdiği bir araştırmaya göre, firmaların %90’ı 2020’ye kadar hybrid cloud’a geçmiş olacak. Aynı rapora göre cloud teknolojileri için harcanan yatırım tutarının 143,5 milyar dolar olacağı yönünde iken 2018’de bu tutar 175,8 milyar dolara çıktı. Ancak bu yeni teknolojik gelişmeler ve cloud’un artan popüleritisi bazı problemleri de beraberinde getiriyor. BT yöneticileri, CIO ve CTO’lar ile şirket sahipleri veya yönetim kurulları arasında devamlı bir fikir ayrılığı, örneklerden sadece bir tanesi. Bir diğer soru işareti ise, hangi cloud çözümünün tercih edileceği ve mevcut altyapı ile aynı performansın elde edilip edilemeyeceği konusudur. Firmalar kullanım noktasında kendi organizasyonel yapıları için private (özel) cloud mu, public (genel) cloud mu veya hybrid cloud mu uygun olacak karar vermede sıkıntı yaşayabiliyorlar.

Şirketler tüm verilerini saklayabilecekleri ve kolayca kullanabilecekleri bir hizmet arayışı içerisindeler. Ancak her cloud çözümü her firma için uygun olmayabilir. Örneğin, sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren birçok firma cloud çözümlerine karşı mesafeli bir duruş sergilese de müşteri taleplerinin toplanması, risk hesaplamaları, yeni ürün geliştirmeye yönelik dataların saklanması noktasında cloud’un gücüne ve güvenli yapısına ihtiyaç duymaktadırlar. Çünkü genellikle pek çok kanaldan elde ettikleri bu verilerin birden fazla ortamda muhafaza edilmesi vakit ve maliyet açısından zorlayıcı bir durum oluşturmaktadır. Bu bakımdan uluslararası pek çok sigorta firması farklı gereksinimlerine hızlı cevap vermesi ve çevikliği açısından hybrid cloud seçeneğini öncelikleri arasında tuttuğunu ifade ediyor. Öte yandan, cloud kullanan sigorta şirketlerinin oranı %20 iken şu anda bu rakamın %70’i aşmış olması da diğer sektörler açısından da ümit verici. Bu dönüşümün bir sonraki ayağı ise kritik bütün iş süreçlerinin tamamen buluta geçmesi şeklinde yorumlanmaktadır. Hatta işin uzmanları, geleceğin “Hybrid Cloud” olacağına kesin gözle bakıyor.

İşte tam bu noktada devreye profesyonel Veri Merkezi hizmetleriyle Teknetol Telekom giriyor. Teknotel, kesintisiz ve güvenli bir şekilde çalışması gereken tüm kurumlar için profesyonel bir Hybrid Cloud hizmeti sunarak doğru çözümler üretir. Dünya standartlarında,  kaliteli ve profesyonel hizmet vermeyi gelenek haline getirmiş Teknotel’in Telehouse Istanbul Veri Merkezi, güçlü referanslara dayanan Cloud Servisleri ile iş sürekliliği ve kesintisizlik sağlarken iş süreçlerini akıllı hale getirir.

Hizmetlerimiz için:
Hemen İletişime Geçin

Şimdi’nin İhtiyacı: Hybrid Cloud ile Benzer Yazılar

Henüz Yorum Yok

Bir Yorum Yaz