CLOUD
CLOUD

Tier 3+ Data Center, Carrier Neutral Altyapı, %100 Yedekli Sistem Altyapısı, Hızlı, Güvenli ve Ekonomik CLOUD Servisleri ile işinizde Karlılık sağlayın...

INTERNET
INTERNET

Teknotel'in Güçlü, Yedekli ve Yaygın omurgası üzerinden sunduğumuz KURUMSAL INTERNET servislerimiz ile, kurumunuzun ihtiyaç ve bütçesine en uygun projeleri geliştiriyoruz.

DATA CENTER
DATA CENTER

Tier 3+ standardına sahip, Asya, Avrupa ve Amerika kıtalarını birleştiren Global Data Center Network'ü üzerinde, Carrier Neutral atyapısı ile Telehouse Istanbul servislerinin farkını yaşayın.

ALTYAPIMIZ
ALTYAPIMIZ

Güçlü, Yaygın ve Yedekli Omurga, Carrier Neutral Data Center, İleri Teknoloji Cloud Altyapısı ve Global TELEHOUSE Network'ü üzerinden KURUMSAL ÇÖZÜMLER.

KURUMSAL
KURUMSAL

1984'den beri Telekomünikasyon sektöründe bir çok İLK'e imza attık. Farkımız, tecrübemiz, uzmanlığımız, güçlü ekibimiz en önemlisi, KURUMA ÖZEL hizmet anlayışımız.

  • Teknotel Telekom Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
KURUMSAL BİZ KİMİZ?

TEKNOTEL TELEKOM KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK)

Kişisel Verilerin Korunması

 

TEKNOTEL TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş. (“Teknotel Telekom”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Teknotel Telekom olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Teknotel Telekom ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam bilinci ile KVKK Kanunu uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda yer alan kapsamda ve şartlarda işlemekteyiz.

  • Kişisel Veri Nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre bizimle paylaştığınız adınız, soyadınız, elektronik posta adresiniz ve telefon numaranız kişisel veri olarak adlandırılmaktadır.

  • Kişisel verilerinizin tarafımızca toplanmasının amacı nedir?

Teknotel Telekom ile olan ürün ve hizmet ilişkiniz dolayısıyla yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve sizi kampanyalar ve avantajlardan haberdar edebilmek için Teknotel Telekom kişisel bilgilerinizi toplamaktadır ve bu kapsamda işlemektedir.

  • Kişisel verilerinizi hangi amaçla, kimlere aktarıyoruz?

Kişisel verileriniz Teknotel Telekom hissedarlarıyla, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimizle, iş ilişkisinin devamı esnasında birlikte bizi temsil eden ve/veya faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız iş ortağımız olan kurum, kuruluşlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, yasal yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır.

  • Kişisel verilerinizi nasıl saklıyoruz?

Şirketimiz ile paylaşılan kişisel verileriniz Teknotel Telekom’un güvenli sunucularında ilgili yasal düzenlemelere, KVKK hükümlerine ve Teknotel Telekom standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

  • Kişisel verilerinizi ne kadar süre ile tutuyoruz?

KVKK’ya uygun olarak, KVKK md. 7/f.1.’e göre işlenmesi gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

İşlenen kişisel verilerinizle ilgili mevzuat uyarınca; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  • Tarafımıza bildirmiş olduğunuz kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

Hakkınızda saklanan tüm bilgileri tarafınıza iletmemizi talep etme hakkına sahipsiniz. https://www.teknotel.com/teknotel-iletisim-formu adresindeki iletişim formuna talebinizi göndererek, Teknotel Telekom iletim hattı 444 12 99’u arayarak kişisel bilgilerinizi sildirebilir, düzeltebilir veya gözden geçirebilirsiniz.

 

TEKNOTEL TELEKOMÜNİKASYON SAN. VE TİC. A.Ş.

Mersis Numarası: 0836035921100019

İletişim Linki: https://www.teknotel.com 

Adres: Kozyatağı Mahallesi Saniye Ermutlu Sokak D:10 1/A 34742 Kadıköy/İstanbul Türkiye

BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN
BİZE ULAŞIN
444 12 99
BİZE ULAŞIN