Hybrid Cloud’a Geçişin Nedenleri ve Nasılları

Teknotel Teknotel Hybrid Cloud’a Geçişin Nedenleri ve Nasılları

Hybrid Cloud, büyüklüğü fark etmeksizin her ölçekten şirkete pek çok fayda sağlamaktadır ancak en çok faydayı, bu yeniliği tam manası ile kavrayarak gerçekleştirenler sağlayacaktır.

Cloud teknolojisinin gelişim ve büyüme hızı değerlendirildiğinde, “yeni çocuk” algısından tamamen uzaklaşarak Bilgi Teknolojileri alanında büyük bir yer ve öneme sahip olduğunu söylemek yanlış olmaz. Artık firmalar, farklı cloud seçenekleri arasından kendileri için en avantajlı olanı belirlemek konusunda stratejiler geliştirirken, doğru cloud sistemini süreçlerine dâhil etmenin alternatif yollarını arıyor.

Son zamanlarda firmaların en çok araştırdığı konu: Hybrid Cloud

Hybrid Cloud firmalar için birçok yönden avantajlı bir yöntem olmasına rağmen, işletmeler genellikle nereden başlayacağı veya sonrasında bu sistemi nasıl yöneteceği konusunda çokça soru işareti taşımaktadır. Fakat bu durum, Hybrid Cloud kullanımının her geçen gün artmasına engel olmamaktadır. Yakın zamanda, RightScale tarafından gerçekleştirilen araştırmaya göre, Hybrid Cloud stratejisine sahip olan işletmelerin oranı 2018 senesinde %51 iken; bu rakam 2019 itibariyle %58’e çıktı. Öte yandan, sadece Public (Genel) Cloud veya Private (Özel) Cloud kullanan firmaların sayısının her geçen gün azaldığı ve henüz hiçbir cloud teknolojisinden faydalanmayan firmaların %28’inin öncelikli olarak Hybrid Cloud’u tercih edecekleri, araştırma ile ortaya çıkan diğer sonuçlardır.

İşletmelerin artık özellikle kritik öneme sahip olan iş süreçlerini farklı cloud altyapıları arasında güvenle, hızlı ve sorunsuz bir şekilde hareket ettirebilmesi gerektiği yönünde fikirlerini beyan eden katılımcıların oranı ise %97’dir.

Teknoloji çağının bir getirisi olarak artık günümüzde işletmeler bilgi toplama ve bunlardan anlamlı veriler yaratma noktasında oldukça avantajlı konumda olmasına rağmen her geçen gün artan müşteri taleplerinin yönetilmesi konusunda sınırlı bir zamana sahipler. Kısıtlı kaynaklar ile bugünün iş ihtiyaçlarını ve yarının taleplerini yönetirken; sürekli değişen piyasa koşullarına da ayak uydurmak zorunda olmaları firmaları en doğru altyapıyı seçme noktasında bir hayli zorlamaktadır. İşte bu noktada Hybrid Cloud firmalara günlük iş süreçlerine ilişkin yüklerden sıyrılarak temel iş hedeflerine odaklanma ve rekabet üstünlüğü sağlayabilecekleri yenilikçi ürün ve hizmetlerin üretme imkânı sunmaktadır.

hybrid-clouda-gecisin-nedenleri-nasillari-300x212 Hybrid Cloud’a Geçişin Nedenleri ve Nasılları

Hybrid Cloud’un firmalara sağladığı diğer avantajlar ise;

 • Java tabanlı altyapılarda yeni kurumsal uygulamalar oluşturulması ve barındırılmasına imkân sağlarken sadece geleneksel cloud uygulamaları değil gelecekte ortaya çıkabilecek olan cloud teknolojileri için de uygun bir altyapı sunmaktadır.
 • Firma kaynaklarının doğru kullanılarak ileriye dönük yatırımlar yapılmasına ve sektördeki değişimlere ayak uydurma imkân sağlamaktadır.
 • Doğal afet veya deprem gibi durumlardan kaynaklanabilecek veri kaybının önüne geçeceğinden iş süreçlerindeki süreklilik problemsiz bir şekilde devam etmektedir.
 • Cloud, ölçeklenebilirlik ve esneklik imkânı sağlarken Hybrid Cloud ile bu özelliklerin yanı sıra firmalar big datayı muhafaza ederken özel ve kamuya açık verilerini ayrı muhafaza ederek yönetim sürecine dâhil edebilmektedir.
 • Hybrid Cloud, işletmelerin müşteri ihtiyaçlarına ve isteklerine hızlı yanıt vermelerine ve yeni ürün ve hizmet sunmalarına olanak sağlayarak pazarlama faaliyetlerine destek olmaktadır.
 • Hybrid Cloud için, firma ihtiyaçlarını pek çok yönden karşılamaktadır. Bilgi teknolojileri operasyonları için güvenlik ve kontrol yeteneği sunarken; farklı ihtiyaçlar ve iş yükü gerekliliklerine yönelik optimizasyon imkanı sağlamaktadır.

Anket sonucunda ortaya çıkan bir diğer çarpıcı sonuç ise katılımcıların %91’inin Hybrid Cloud için en ideal bilgi teknolojileri modeli olduğunu ifade etmesidir. Mevcut avantajları göz önünde bulundurulduğunda Hybrid Cloud’un gelecekte yaygın olarak tercih edilen bir cloud modeli olacağını ifade etmek yanlış olmayacaktır.

Gerçekleştirilen bir başka anket sonucuna göre ise firmaların Hybrid Cloud’a geç geçmesinin sebebinin bu süreci yönetmek konusunda yeterli bilgi ve yetkinliğe sahip olmadıkları yönündeki inancın olduğu ortaya çıkmaktadır. Öte yandan Hybrid Cloud konusunda yeterli bilgiye sahip olunmaması da avantajlarının firmalarca geç kavranmasına ve dolayısıyla yatırımların önlenmesine neden olmaktadır. Hybrid Cloud’a geçiş bir gecede gerçekleştirilecek olan bir başarı öyküsü değildir. Ancak şirketler zaman içerisinde maliyet tasarrufu ve operasyonel verimlilik gibi konularda artış gözlemleyebilir

Ancak, Hybrid Cloud’a geçme noktasında firmaların emin olmak adına kendine yöneltmesi gereken bazı sorular bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

hybrid-clouda-gecisin-nedenleri-nasillari-300x212 Hybrid Cloud’a Geçişin Nedenleri ve Nasılları

 • Karar vermedeki kriterler nelerdir?
 • Mevcut altyapımız ve BT uygulamalarımızın sınırları ve sağlayacağı avantajlar nelerdir?
 • Ne tür fırsat maliyetleri ortaya çıkacak?
 • Kaynakların başka noktada değer yaratmak için kullanılmasına olanak sağlar mı?
 • Hangi iş süreçleri ne zaman taşınabilir?
 • Hangi servis sağlayıcısı ile çalışmalıyım?
 • Verilerim nerede saklanacak?
 • Güvenlik ve erişim yetkileri konusunda nasıl bir yol izlemeliyim?
 • Uzun vadeli bir esnekliğe kavuşacak mıyım?
 • İş süreçlerimin yönetilmesi bugünden daha iyi bir noktaya gelecek mi?

Hybrid Cloud’un avantajlarından yararlanmak isteyen firmalar yukarıda bahsi geçen soruları kendisine yöneltmeli ve verdiği cevaplar doğrultusunda da Hybrid’e geçmek üzere en doğru stratejiyi oluşturmalıdır.

İşte tam bu noktada devreye profesyonel Veri Merkezi hizmetleriyle Teknetol Telekom giriyor. Teknotel, kesintisiz ve güvenli bir şekilde çalışması gereken tüm kurumlar için profesyonel bir Hybrid Cloud hizmeti sunarak doğru çözümler üretir. Dünya standartlarında,  kaliteli ve profesyonel hizmet vermeyi gelenek haline getirmiş Teknotel’in Telehouse Istanbul Veri Merkezi, güçlü referanslara dayanan Cloud Servisleri ile iş sürekliliği ve kesintisizlik sağlarken iş süreçlerini akıllı hale getirir.

Hizmetlerimiz için:
Hemen İletişime Geçin

Hybrid Cloud’a Geçişin Nedenleri ve Nasılları ile Benzer Yazılar

Henüz Yorum Yok

Bir Yorum Yaz