Güncel Altyapının Firmalara Sağladığı 5 Önemli Avantaj

Teknotel Teknotel Güncel Altyapının Firmalara Sağladığı 5 Önemli Avantaj

Altyapı, ticari faaliyetlerin sorunsuz, verimli ve düşük maliyetlerle yürütülmesini sağlamada hayati bir rol oynamaktadır. Perakende işlemleri de dâhil büyük bir bankanın yaptığı pek çok faaliyetin temelini altyapı sistemleri oluşturmaktadır. Bu noktada mevcut altyapının her ne kadar istikrarlı olursa olsun, dijitalleşme ile birlikte devamlı değişim ve gelişim içerisinde olan çevre koşullarına da uyum sağlaması gerekmektedir.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki İngiltere’de faaliyet gösteren en büyük finansal kurumların neredeyse üçte biri, hali hazırda kullandıkları altyapıyı yeni teknolojiye hazırlarken problem yaşıyor.

Zamanla işletmelerin büyümesi ve bununla paralel olarak teknik gereksinimlerin artması ile birlikte, eski sistemin iyileştirilmesi firmalar için maliyetli bir hal almaktadır. Öte yandan, altyapı noktasında teknik gereksinimlerin artması ile mevcut sistemin yetersiz kalması maliyet artışına neden olmaktadır.

Altyapı sisteminin firmalara fayda sağlaması için sahip olması gereken 5 özellik:

1. Geliştirilmiş İşlevsellik

Bilgi teknolojileri konusunda sektöre yön veren, İngiltere’nin en büyük finans şirketlerinin üçte birinden fazlası yapay zekânın (artificial intelligence), bir sonraki büyük teknolojik devrim olduğuna inanıyor.

Sektörün her alanında devrim yaratması beklenen yapay zekâ teknolojileri ile birlikte ise, işletmelerin daha hızlı ve az maliyetlerle faaliyetlerini gerçekleştirmesi ve bu gelişmelerin küresel ekonomiye 2030 yılına kadar 12 Trilyon Euro katkı sağlaması bekleniyor.

Yapay zekâ kullanımındaki bu artış, veri kullanımı konusunda da pek çok yeni talebi beraberinde getirecektir. İşletmeler, karmaşık verileri işlemek ve yapay zekâ ile ortaya çıkan bu işleyişi kavrayabilmek için yüksek bilgi işlem kapasitesine sahip olmak zorunda kalacak. Mevcut altyapı sistemlerinin bu yeni işlem tarzını gerçekleştirebilmesi için standartlarının yükseltilmesi gerekmektedir ancak bu durum firmalara ekstra maliyet olarak yansıyacaktır. Öte yandan, mevcut altyapının her bir yeni gelişme ile birlikte yeniden tasarlanıyor olması şirketlerin süreç ve maliyet yönetimine daha fazla zarar verecektir.

guncel-altyapi-2-300x279 Güncel Altyapının Firmalara Sağladığı 5 Önemli Avantaj

2. Düşük İşlem Maliyetleri

Mevcut altyapının değişen ihtiyaçlara cevap verebilmesi için kapasitesini devamlı artırması gerekmektedir. Bu durum işletmelerin süreç yönetimini zorlaştırırken, uygulamaların bakımı daha masraflı hale gelmektedir.

Öte yandan, genel bulut (public cloud) veya sunucu barındırma hizmeti gibi servisler veren veri merkezleri ile çalışmak ilk yatırım maliyeti olmaksızın altyapınızı güncel ve kullanılabilir tutmanın bir başka yoludur. Bulut tabanlı bir sistem kullanımı sayesinde firmalar, mevcut altyapı sistemlerini iyileştirme zorunluluğundan doğan maliyetten tasarruf ederken, API gibi yeni teknolojik uygulamalardan da faydalanabilir.

3. Ölçeklenebilirlik

Mevcut sistemler ölçekleme kabiliyetine sahip değilse ki bu pek çok eski sistem için geçerlidir, firma yeni iş modellerinin gelişimine ayak uyduramaz ve tam potansiyeline ulaşmada problemlerle karşılaşır. Bu da “ölçeklenebilirlik” meselesini gündeme getiriyor. Öte yandan, bir işletmenin ağındaki ana ortaklar sistem altyapılarını yükselttikleri takdirde, sistemlerde genel sonuçlara zarar verebilecek bir yanlış hizalama meydana gelebilir.

Ancak veri merkezi ile çalışma, işletmelerin kendi temel yetkinliklerine ve iş süreçlerine odaklanmalarına imkân tanır. Ölçeklendirme, kullanım talebini ve kaynakları doğru yönetebilecek uzmanlar tarafından gerçekleştirmelidir. Bu sayede, firmalar en kritik zamanlarda altyapı yetersizliğinden kaynaklanabilecek başarısızlıkları en aza indirmiş olacaktır.

guncel-altyapi-2-300x279 Güncel Altyapının Firmalara Sağladığı 5 Önemli Avantaj

4. Yüksek Güvenlik

Eski altyapı sistemlerinin bir başka olumsuz yanı ise, sistem içerisinde yer alan güvenlik açıklarının belirlenmesinin uzun zaman almasıdır. Eski altyapı sistemleri oluşturulurken işlevsellik ön planda tutularak güvenlik konusu ikinci plana atılmıştır. Bu da, firma verilerini kötü niyetli kullanımlara karşı savunmasız bırakmaktadır.

Ayrıca, veri merkezleri gibi dış kaynak sağlayıcıları hem fiziksel hem de dijital güvenlik ihlallerinin önüne geçmek üzere tasarlanmıştır.  Eski altyapı sistemlerinin verileri güvenlik saldırılarına karşı koruyabilmesinin birim bazında oldukça yüksek maliyetlere sebep olduğu bilinmektedir. Bu durumda, yüksek güvenlik önlemlerine sahip olan ver merkezleri bu hizmeti sağlarken oldukça düşük maliyetler ortaya çıkmaktadır.

5. Merkezi Entegrasyon Platformu

Veri merkezlerinden alınan altyapı hizmeti, çok sayıda sunucu ve ağ barındıran eski altyapı sistemlerinin aksine tek bir noktadan bu faaliyetin gerçekleştirilmesini sağlar. Bunun en önemli faydası ise, gerçek zamanlı veri işlem görünümleri ve uçtan uca yönetim kolaylığıdır. Özellikle borsada işlem yapan veya alım satım yapan firmalar müşterileri adına daha iyi ve hızlı hizmet verebilmek için bu hizmetten faydalanmayı tercih edecektir.

Peki, Veri Merkezi Çözümlerinin Avantajları Nelerdir?

Yapay zekâ kullanımının hızla yaygınlaşması ile birlikte firmalar da bu yeni teknolojik gelişimin beraberinde getirdiği yeni işlem, iş süreci ve tüketici taleplerini karşılamada zorlanmaya başladı. Bu artan taleplerle beraber birçok firma düşük maliyetli, hızlı ve çözüm odaklı veri merkezlerine yönelmeye başladı.

Veri merkezleri, şirket içi uygulama ve süreçlerinin yüksek finansal maliyeti olmadan bulut ortamına taşınmasını sağlayan basit ve güvenli bir çözüm olarak düşünülmektedir. Önümüzdeki 2 yıl içerisinde özellikle finansal hizmet sunan büyük firmaların %48’inin iş süreçlerini bulut teknolojisi üzerinden yönetmesi beklenmektedir. Veri merkezi sağlayıcıları, sunucu barındırma veya genel bulut servisleri aracılığıyla düşük maliyetli, amaca yönelik inşa edilmiş, güvenli ve bakımı yapılmış bir altyapı hizmeti sunmaktadır. Bu sayede, bulunduğu sektör fark etmeksizin tüm şirketler bir sonraki büyük teknolojik devrim olarak adlandırılan “yapay zekâ” için veri merkezlerinden kolaylıkla destek alabilir.

İşte tam bu noktada devreye profesyonel Veri Merkezi hizmetleriyle Teknetol Telekom giriyor. Teknotel, kesintisiz ve güvenli bir şekilde çalışması gereken sağlık hizmetleri için için profesyonel bir Cloud hizmeti sunarak doğru çözümler üretir. Dünya standartlarında,  kaliteli ve profesyonel hizmet vermeyi gelenek haline getirmiş Teknotel’in Telehouse Istanbul Veri Merkezi, güçlü referanslara dayanan Cloud Servisleri ile iş sürekliliği ve kesintisizlik sağlarken iş süreçlerini akıllı hale getirir.

Hizmetlerimiz için:
Hemen İletişime Geçin

Güncel Altyapının Firmalara Sağladığı 5 Önemli Avantaj ile Benzer Yazılar

Henüz Yorum Yok

Bir Yorum Yaz