Big Data için Büyük Çözüm: Cloud

Teknotel Big Data için Büyük Çözüm: Cloud

Son yıllarda hızla gelişen dijital dünya ve bilişim sektörü ile birlikte hayatımıza yeni kavramlar da girmeye başladı. Bunlardan belki de en önemlisi “big data” yani namı diğer “büyük veri” dir. Hatta işletmeler için doğru veri kullanımının öneminin artması ile birlikte son yıllarda en sık duyduğumuz kavram olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

Her ay 30 milyardan fazla Facebook paylaşımı ve neredeyse 200 milyon tweet atıldığı söyleniyor. Global seviyede üretilen ve saklanan bilginin miktarını tahmin etmek ise neredeyse imkânsız.  Ancak asıl konu üretilen bu verinin depolanması, işlenmesi ve iş süreçlerine uygun hale getirilmesidir. Genişleyen bu veri havuzunun etkin kullanılması her geçen gün zorlaşırken, yeni yöntem ve çözüm önerileri de beraberinde geliyor. İnsan davranışlarını anlama konusunda şirketlere büyük yarar sağlayan “big data”nın pazarlama stratejisinden müşteri yönetimine kadar birçok sürece dâhil edilebilmesi ise doğru çözüm yöntemlerinin kullanılmasından geçiyor.

Alman merkezli araştırma şirketi Business Application Research Center’ın gerçekleştirmiş olduğu bir ankette, katılımcıların %53’ü firmalarında big data konusunda yeterli know-how’larının olmadığını belirtiyor. Öte yandan, Forbes’ta yer alan bir makaleye göre, big data’dan faydalan perakende şirketlerinin kar marjlarında %60 oranında artış yaşanıyor. Bu da, bilgi ve bilginin etkin kullanımının pazarda rekabet üstünlüğü sağladığını fark eden şirketlerin “big data” ve veri yönetimi konusunda uzmanlaşama endişesini gündeme getiriyor.

“Big Data Karmaşık ve Raporlaması Zordur”

İşletmelere bilgi her an her şekilde gelebiliyor. Burada asıl sorun veri akışının çok hızlı olması ve optimum veri kalitesinin sağlanması için gerçekleştirilmesi zorunlu olan tüm veri işleme adımlarının bir hayli zaman alıyor olmasıdır. Çoğu firma organizasyona gelen tüm verileri hiçbir şey yapmaksızın depolayabiliyor. Bu da veri kirliliğine ve dolayısıyla bazı yönetimsel kararların hatalı bilgilere dayanmasına sebep olabiliyor.

sunucu-kiralama-tavsiye-e1557990862533 Big Data için Büyük Çözüm: Cloud

Burada önemli olan karar vericilerin bu bilgi yığınından anlamlı veri çıkarmak, doğru sınıflandırma ve gereksiz bilgilerin arındırılması adına doğru çalışmayı yapabilmesidir. Sorgu ve algoritmaların yineleme testi ile bir araya getirilen bu veri hazırlama ve entegrasyon süreci geleneksel raporlama ve veri yönetim uygulamaları ile oldukça fazla zaman alabiliyor.

Big data raporlama süreci veri bilimcileri tarafından gerçekleştirilen zorlu bir süreçtir. Çoğu yönetici kolaylıkla okuyabileceği raporlamalar tercih ettikleri için verilerden oluşan bu tablolar onlar için pek bir anlam ifade etmez. Özellikle son dönemlerde ortaya çıkan ve kişiye özel hizmet anlayışı ile rekabet üstünlüğü sağlamayı amaçlayan işletmeler için çokça bireysel bilgi içeren bu verilerin anlamlı bir sonuca dönüştürülmesi gerekmektedir.

Etkili Bir “Big Data” Yönetimi için neden Cloud?

Depolanan verinin her geçen gün çığ gibi büyümesine en güvenilir ve hızlı çözümün yolu “bulut bilişim”den geçiyor. Verinin hızlı transferi ve güvenli depolanması için fiziki cihaz ve donanımların yerini alan cloud (bulut) sistemleri sayesinde artık firmalar, sahip oldukları tüm veriyi burada saklayabiliyor.

Bulut bilişimin sağladığı bir diğer kolaylık ise, “esneklik”tir. Teknolojik olarak esnek olması, ihtiyaç duyulduğunda daha az veya daha fazla bilgi işlem gücü, bant genişliği veya depolama ile tüm teknik ihtiyaçlara anında cevap vermektedir. Bir başka deyişle, değişen iş yüküne göre firmalara “ölçeklendirme” imkanı sunmaktadır.

Cloud, her gün katlanarak devam eden veri üretiminin işlenmesi ve analiz edilmesi konusunda da şirketlere kolaylıklar sunmaktadır. Özellikle, yüksek hacimlerde veri akışına sahip olan firmalarda düzenli olarak verilerin işlenerek analiz edilmesi gerekir. Aksi takdirde üretilen data sadece bir veri yığını olarak kalacaktır. Bulut bilişim burada da yerinde ve doğru analizler ile firmaların ihtiyacına cevap verecektir. Öte yandan işlenen bu verilerin, herhangi bir sunucuya taşıma zorunluluğu olmaksızın saklanması ve kullanılabilmesi zaman ve hızın çok büyük önem arz ettiği günümüz şartlarında firmaların sahip olabileceği bir diğer avantajdır.

Çoğu bulut hizmeti sağlayıcısı, geleneksel barındırma ile karşılaştırıldığında pek çok avantaj sunar.  Ancak, Bulut Bilişimden en iyi şekilde faydalanmanız için güçlü bir Veri Merkezi altyapısı olmazsa olmaz.  Dünya standartlarında,  kaliteli ve profesyonel hizmet vermeyi gelenek haline getirmiş Teknotel’in Telehouse Istanbul Veri Merkezi, global çözüm ortaklarıyla işbirliği yaparak Bulut Servisleri ile kurumlara iş sürekliliği ve kesintisizlik sağlar. Böylece, işiniz için önemli olan verilerinize her zaman ve her yerden kesintisiz bir şekilde erişebilirsiniz.

Hizmetlerimiz için:
Hemen İletişime Geçin

Big Data için Büyük Çözüm: Cloud ile Benzer Yazılar

Henüz Yorum Yok

Bir Yorum Yaz