Pandemi Döneminde Veri Merkezlerine Olan Talep Arttı

Hali hazırda bir süredir şirketlerin gündeminde olan dijital dönüşüm, Covid-19 pandemisi ile birlikte iş hayatının odağına yerleşti. Uzun bir süre uygulanan karantina süreci ise sadece insanların tüketim ve çalışma düzenlerinde değişiklik yaratmadı, firmaların iş yapış şekillerinde ve önceliklerinde de büyük dönüşümler yaşanmasına yol açtı.

Fiziksel dünya hızla dijitalleşirken başta “uzaktan çalışma modeli” olmak üzere otomasyon, verilerin arşivlenmesi ve güvenliği gibi pek çok kavramın önemi daha da arttı. Diğer yandan uzaktan erişim, iletişim, performans, süreklilik ve video/telekonferans sistemleri firmaların öncelikli gündem maddesi haline geldi. Bu da, Cloud teknolojilerinin ve veri merkezlerinin önemini bir kez daha ortaya koydu.

“Otomasyon ve Uzaktan Yönetim Sistemlerine Olan Talep Arttı”

Uptime Institute, geçtiğimiz Temmuz ayında 300’den fazla veri merkezi operatörü ile Covid-19’un veri merkezleri üzerinde nasıl bir etki yarattığına dair bir araştırma gerçekleştirdi. Buna göre katılımcıların %94’ü olası bir başka pandemi durumuna karşı önlemlerini artırdıklarını ve iş sürekliliği konusundaki önlem ve planlarını geliştirdiklerini ifade etti. Özellikle iş sürekliliği ve kesintisizliğin sağlanması noktasında, firmalar veri merkezi servislerini yönetebilmek adına “remote hands” gibi uzaktan yönetim (remote management) sistemlerini, iş stratejilerine daha fazla dâhil etmeye başladı. Katılımcıların %90’ı veri merkezlerindeki otomasyon ve uzaktan yönetim kullanımlarını artıracaklarını ifade ederken %73’ü kendi tesislerinin otomasyon süreçlerini hızlandıracaklarını belirtti. Öte yandan, %54’lük bir kesim veri merkezlerinin otomasyon ve monitoring sistemlerine yönelik yatırımlarında önceki dönemlere kıyasla artış yaşanmasını beklediklerini ifade etti.Teknotel-Blog-Veeam-Backup-Replication-V10de-Neler-Var-3-269x300 Pandemi Döneminde Veri Merkezlerine Olan Talep Arttı

Firmalarda veri ve altyapının devamlılığı için klasik yedekleme ve felaket kurtarma yöntemlerinin uygulanabilirliği pandemi sonrasında yerini cloud servislerine bırakmaya başladı. Bunun temelde birçok nedeni olmasına rağmen bu süreç neticesinde ön plana çıkan sebepler iş sürekliliği, yönetimsel kolaylık, güvenlik ve ölçeklendirme ile beraber sağlanabilecek olan maliyet tasarrufu diyebiliriz.

“Pandemi ile Birlikte Cloud’a Geçiş Hızlandı”

Salgından hemen önce yayımlanan Gartner Raporu’na göre, bulut bilişim ve veri merkezi yatırımlarının 2021 yılı sonuna kadar 300 milyar doları geçeceği, bunda SaaS yatırımlarının büyük yer tutacağı ifade edilmişti. Aynı raporda yer alan bir diğer öngörü ise, 2018’de 75 milyar dolara yaklaşan SaaS yatırımlarının 2021 sonu itibariyle 115 milyar dolara ulaşacağı yönündeydi. Ancak salgın sonrası oluşan yeni düzende, başta uzaktan çalışma olmak üzere yeni iş modellerini desteklemek amacıyla SaaS çözümlerine olan talebin beklenenden çok daha fazla olacağı düşünülmekte.

Sonuç olarak Covid-19 ile birlikte hem bireysel hem de kurumsal olarak hayatlarımız büyük bir değişimin içine girdi. Dijitalleşmenin hızlanması siber güvenlik ve iletişim ağı bant genişliği konularını daha da kritik hale getirdi. Özellikle firmalar önceliklerini gözden geçirerek aksiyon planlarını güncellemek zorunda kaldı. Uzaktan çalışma temelli yeni sistemlerin daha geniş bir alanda uygulanmaya başlanması ile birlikte firmaların veri merkezi servislerine yönelik ihtiyaçları artarken cloud sistemlerine geçişleri de hızlanmaya başladı.

Teknotel’in Telehouse Istanbul Veri Merkezi, tam yedekli ve % 99,999 uptime süresi garanti ederek dünya standartlarında,  kaliteli ve profesyonel hizmetleriyle sağlık sektöründe faaliyet gösteren her türlü kurum ve kuruluşun ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Telehouse Istanbul, global çözüm ortaklarıyla işbirliği yaparak sunduğu hizmetlerle iş sürekliliği ve kesintisizlik sağlarken, çözüm ortağı olan Veeam,  karşılaşılan sorunlara hızla cevap vererek veri kaybını önler.

Hizmetlerimiz için:
Hemen İletişime Geçin

Pandemi Döneminde Veri Merkezlerine Olan Talep Arttı ile Benzer Yazılar

Henüz Yorum Yok

Bir Yorum Yaz