Bilişim Sektörü için KVKK’ya Uygun Veri Merkezi Seçimi

Teknotel Bilişim Sektörü için KVKK Sonrası Veri Merkezi Seçimi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gerek kamu gerekse özel kurum ve kuruluşları, kişisel verilerin korunması amacıyla teknik ve idari tedbirleri almaya zorlayan hukuki bir kılavuz olarak tanımlanabilir. Kişisel veri ise kısaca, kişiyi doğrudan veya dolaylı olarak belirlemeye yarayan her türlü bilgi olarak tanımlanabilir. Bunlar, ad/soyad, doğum yeri, doğum tarihi gibi bireylerin kimliğini ortaya koyan bilgilerdir. Örneğin müşteriniz, çalışanınız, aboneniz veya rakipleriniz hakkında edindiğiniz kimlik numarası, telefon numarası ve e-posta adresi gibi her türlü veri temelinde kişisel veridir.

Kişisel veriler günümüzde alışveriş gibi basit işlemlerden bankacılık işlemlerine kadar hayatın her aşamasında olmazsa olmaz derecesinde önem arz etmektedir. Verinin bu denli önem kazandığı bir ortamda, piyasada rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin başlıca şartları ise “daha fazla veri odaklı çalışmak” ve bu büyük verinin doğru ve hukuka uygun bir şekilde yönetilmesi gelmektedir.

KOBİ’lerden büyük ölçekli şirketlere kadar her türlü işletme, edindikleri bu verileri işleyerek sürdürülebilir gelişim ve rekabet avantajı sağlamayı amaçlıyor. Ancak, daha sonra kullanılmak maksadıyla ihtiyaç duyulan bu bilgilerin KVKK’ya uygun bir biçimde toplanması ve saklanması gerekiyor. Dijitalleşmenin yükselişi ile birlikte her geçen gün daha fazla kişisel veri saklama ihtiyacı artmakta ve cihaz kapasiteleri yeterli gelmemektedir. Firmaların verilerini, harici yollarla saklama ihtiyacı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun getirmiş olduğu zorunluluk ve yükümlülüklerle birleşince çözüm odağı doğal olarak bulut bilişim ve veri merkezi hizmetlerine doğru kaymaya başladı. Zira firmaların KVKK ve beraberinde gelebilecek olan yeni düzenlemeleri bireysel olarak takip etmeleri her geçen gün zorlaşırken, sürece uyum sağlamak adına donanımlı ve uzman servis sağlayıcıları ile çalışmaları yerinde bir karar olacaktır.

KVKK Kapsamında Bulut Bilişim ve Veri Merkezlerinin Önemi

KVKK’ya uyum sürecinde firmaların bulut bilişim ve veri merkezi servislerine ilişkin karar süreçlerinde dikkat etmeleri gereken bir diğer husus ise, güvenli kabul edilmeyen ülkelerde verilerin saklanması halinde karşılaşılabilecek bürokratik problemler ve parasal yaptırımlardır. Öte yandan, kişisel verilerini yurtdışında barındıran bulut hizmet sağlayıcıları ile çalışan şirketler, ilerleyen süreçlerde KVKK gereğince, kişisel izin şartına tabi olma riskiyle de karşı karşıya kalabilir.

Bulut bilişim ve veri merkezi hizmetlerinin ticari avantajının yanı sıra KVKK uyumluluğu noktasında da bir takım faydaları bulunmaktadır. Bunlardan bahsetmek gerekirse;

80118897_m-1-225x300 Bilişim Sektörü için KVKK'ya Uygun Veri Merkezi Seçimi

Bilişim Sektörü için KVKK Sonrası Veri Merkezi Seçimi

  • Güvenlik

KVKK’dan doğan veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, yüksek miktarda idari para cezaları uygulandığı bilinmektedir. Öte yandan, yerli şirketlerin kurumsal hafızalarının yine yerel veri merkezlerinde saklanması yönünde gelişen eğilim ve yüksek güvenlik önlemleri ihtiyacı da firmaların veri merkezi tercihlerini etkilemektedir. Telehouse Istanbul, tam donanımlı iklimlendirme, güvenlik ve yangın önleme gibi fiziki felaketlerin yanı sıra, siber saldırılara yönelik de pek çok güvenlik önlemleri ile de şirketlerin güvenlik ihtiyacını tam olarak karşılamaktadır.

  • Ölçeklendirme

Operasyon hacminin dönemsel olarak değişmesinden kaynaklanan veri artışı ve yüksek depolama alanı ihtiyacına kısa sürede karşılık verebilir. Böylece, firmaların herhangi bir veri kaybı yaşamaksızın iş süreçlerini devam ettirebilmelerini sağlarlar.

  • Ulaşılabilirlik

Kesinti veya doğal afet durumunda bile verilerin her an ulaşılabilir olması gerekmektedir. Kişisel verilerin kaybolmaması da KVKK kapsamında, veri sorumlusunun görevleri arasında yer almaktadır. Telehouse Istanbul, sağladığı 7/24 profesyonel destek ile firmaların kolay erişim ihtiyacına kolaylıkla cevap vermektedir.

Kısacası, Teknotel Telekom verilerinizi özel şifreleme yöntemleriyle saklı tutarken Firewall DDoS Koruma sistemi, Cloud Backup, Felaket Kurtarma Çözümü (Disaster Recovery) gibi servisleri ile de verilerinizin başka kişilerce kötü amaçlı kullanılmasının önüne geçiyor. Ayrıca, global standartlarda, kaliteli ve profesyonel hizmet vermeyi gelenek haline getirmiş Teknotel’in Telehouse Istanbul Veri Merkezi, kamu – özel kurum ve kuruluşlara iş sürekliliği ve kesintisizlik sağlarken, KVKK’dan doğan sorumluluklarını tam olarak yerine getirmelerinde kolaylık sağlar.

Hizmetlerimiz için:
Hemen İletişime Geçin

Bilişim Sektörü için KVKK’ya Uygun Veri Merkezi Seçimi ile Benzer Yazılar

Henüz Yorum Yok

Bir Yorum Yaz