EN
Teknotel Teknotel Teknotel Teknotel EN
Teknotel İnternet

XDSL SSS

 

 
Devamını Okuyun
G.SHDSL nedir?

G.SHDSL (Simetrik Yüksek Hızlı Sayısal Abone Hattı) simetrik erişim imkanı sağlayan bir DSL teknolojisidir. Download (alma) ve upload (gönderme) hızları birbirine eşit olan bağlantı türü simetrik erişim sağlayan G.SHDSL'in fiziksel altyapısı 2 tel (bir çift) bakır kablodan oluşur ve müşteri lokasyonuna telefon hattı haricinde ayrı bir hat çekilir. 256 Kbps -2 Mbps aralığında hız seçenekleri sunan G.SHDSL servisinde ses, veri, görüntü uygulamaları hızlı, kesintisiz ve veri iletimi sırasında paket kaybı yaşamadan sağlıklı bir şekilde çalışır. Servisin kolay yönetilir teknik altyapısı kapasite arttırım işlemlerinin kolayca ve dakikalar içerisinde gerçekleştirilmesine olanak sağlar. G.SHDSL ile internet servisleri sağlandığı gibi noktadan-noktaya ve noktadan-çok noktaya iletişim imkanı da sağlanır.

Veri Akış Erişimi nedir?

Veri Akış Erişimi (kısaltması VAE) yerleşik operatörün taraflar arasında yapılan sözleşmeye bağlı kalarak G.SHDSL altyapısını al sat modeli ile servis sağlayıcı firmalara kiralamasıdır. Bu yapıda yerleşik operatörün Türkiye kapsamındaki 33 ana trafik noktası ile servis sağlayıcı arasında ara bağlantı sağlanır. Bu bağlantılar sayesinde müşteriler tercih edecekleri servis sağlayıcı firmadan G.SHDSL servisi alma imkanı sağlarlar.

Kurumsal aDSL hız seçenekleri nedir?

Tüm servisler kotasızdır. Servislerin hız seçenekleri 1024/256 Kbps, 2048/512 Kbps ve 4096/1024 Kbps’dır. Ayrıca altyapının uygun olduğu lokasyonlarda 8192/2048 Kbps kapasite desteklenebilmekte ve Teknotel Telekom'un özel uygulaması ile birden fazla devrenin birleştirilerek, tek devre olarak sunulması ile yüksek kapasitelerde servis sağlanabilmektedir.

Altyapı problemlerine etken nedir?

Bulunduğunuz lokasyonun santrale olan mesafesinin fazla olması ve santralde uygun servislerin sağlanmasına yönelik gerekli teknolojik donanımın bulunmaması gibi sebepler yüzünden altyapı problemleri yaşayabilirsiniz.

Kurumsal aDSL için ne tip donanım kullanımı gerekmektedir?

Servisin sağlanması için ADSL Modem kullanılmaktadır. Noktadan noktaya erişim uygulamalarında VPN özellikli donanım gerekebilmektedir. Mevcut router üzerine, router modeli ve boş slot durumu uygun olduğu taktirde gerekli modülün takılması ile servis sağlanması da mümkündür. Proje kapsamında ihtiyaçlar, topoloji ve mevcut donanımlar analiz edilerek, gerektiği durumda donanım alternatifleri önerilmektedir.

BTK (Bilgi Teknolojileri Ve İletişim Kurumu) Kimdir?

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (Eski adıyla, Telekomünikasyon Kurumu) elektronik haberleşme sektöründe; rekabeti tesis etmeye ve korumaya, rekabeti engelleyici, bozucu veya kısıtlayıcı uygulamaların giderilmesine yönelik düzenlemeleri yapan, bu amaçla ilgili pazarlarda etkin piyasa gücüne sahip işletmecilere ve gerekli hallerde diğer işletmecilere yükümlülükler getirme ve mevzuatın öngördüğü tedbirleri alma yetkisi bulunan Düzenleyici Kurumdur.